Hva er pliktarv og hva er friarv?

Arv som fordeles etter loven og arv du kan bestemme over selv.

Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden

Pliktarv er det dine arvinger har krav på som en minimumsarv når du dør. Friarv er det du kan disponere fritt over i et testament.

Fordi ingen kan vite eksakt hva de vil etterlate seg av verdier når de dør, har Justify gjort det enkelt for deg å prøve deg frem med ulike summer i en digital veileder.

Utregningen følger arvelovens regler og hensyntar din situasjon og angitt formue.

Svarte dette på spørsmålet?