Alle samlinger
Arv og testament
Generelt om arv og testament
Jeg har landsbrukseiendom med odel. Hvilken betydning har det for mitt testament?
Jeg har landsbrukseiendom med odel. Hvilken betydning har det for mitt testament?

Dersom du har landbrukseiendom med odel, kan det være begrensninger for hva du kan bestemme i et testament.

Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden

Justifys muligheter til å gi råd omkring arveoppgjør for landsbrukseiendom er begrenset.

Det vil være til hjelp om du beskriver kort hva det gjelder i melding Justify fra Min side, eller i meldingsfeltet i slutten av tjenesten for digitalt testament.

Svarte dette på spørsmålet?