Alle samlinger
Samboerkontrakt
Oppgjør ved boligsalg, samlivsbrudd eller død
Hva gjelder ved oppgjør dersom vi går fra hverandre?
Hva gjelder ved oppgjør dersom vi går fra hverandre?

Overordnede prinsipper ved samlivsbrudd.

Oppdatert over en uke siden

Justifys samboerkontrakt bygger på følgende prinsipper for et forutsigbart og ryddig oppgjør.

Egne eiendeler holdes utenfor: Det hver samboer tar med inn i forholdet, kjøper for egne penger eller får i gave eller arv under samlivet, beholder man også ved et brudd.

Totale verdier: Ingen skal komme svakere økonomisk ut fra et brudd enn den økonomiske situasjonen man hadde under samlivet. Hvis en av en av samboerne får større verdier i ting enn det som tilsvarer sin andel, skal denne betale den andre for å utjevne ulikheten.

Sluttfrist: Hele oppgjøret skal være ferdig innen fristen i samboerkontrakten.

Enighet: Samboerkontrakten gir klare rammer for hvordan oppgjøret skal gjennomføres. Man står likevel fritt til å avtale andre regler enn det som stå i samboerkontrakten i forbindelse med delingen, så lenge begge blir enige om det ved delingen.

Flere detaljer står i samboerkontrakten.

Svarte dette på spørsmålet?