Alle samlinger
Arv og testament
Generelt om arv og testament
Jeg har en kompleks arvesituasjon. Er Justify relevant for meg?
Jeg har en kompleks arvesituasjon. Er Justify relevant for meg?

Ja. Justify viser deg ditt handlingsrom i en digital og selvbetjent løsning.

Oppdatert over en uke siden

Selv om loven har visse regler om arvefordeling, er det også flere forhold loven ikke automatisk regulerer.

Justify mener det beste for deg som kunde er å få forklart reglene og se handlingsrommet ditt i en selvbetjent digital veiviser.

Etter å ha logget inn med BankID og orientert deg, bestemmer du selv om du vil gå videre for å lage et testament.

Svarte dette på spørsmålet?