Alle samlinger
Veiviser
Behov for oppfølgingssamtale?
Behov for oppfølgingssamtale?

Mulighet for å stille spørsmål til våre jurister.

Oppdatert over en uke siden

Dersom det er noe som fremstår uklart i den vurderingen du får, kan du bestille en 15 minutters samtale med en jurist på Min side.

Oppfølgingssamtale med jurist fra Justify medfører ingen ekstra kostnader for deg.

Svarte dette på spørsmålet?