Alle samlinger
Fremtidsfullmakt
Opprettelse av fremtidsfullmakt
Er det greit å bruke en gratis mal fra nettet for å opprette en fremtidsfullmakt?
Er det greit å bruke en gratis mal fra nettet for å opprette en fremtidsfullmakt?

Det er flere grunner til at en standardisert mal for fremtidsfullmakt kan gi deg trøbbel når den trer i kraft.

Oppdatert over en uke siden

Ikke alle maler tar hensyn til alle kravene som stilles til en fremtidsfullmakt. Dessuten er det komplisert å holde rede på alt som både bør og må være med i fremtidsfullmakten. I verste fall kan du ende opp med en fremtidsfullmakt som viser seg å være ugyldig eller er ubrukelig.

Mange standardiserte maler for fremtidsfullmakt på nettet

Et kjapt søk på Google, vil raskt avsløre at det finnes en mengde med maler på fremtidsfullmakter. Gratis, raskt og enkelt, tenker du kanskje, og puster lettet ut. Men et hav av ulike fremtidsfullmakt-maler, betyr ikke nødvendigvis et hav av gode maler.

Malene gjør det heller ikke enklere å få på plass en fremtidsfullmakt tilpasset den enkeltes situasjon og samtidig unngå tolkningstvil og hensynta lovkravene. Det kan raskt bli mye kluss når du skal forstå og fylle inn i en tilfeldig mal korrekt.

Mange av malene for fremtidsfullmakter er laget for å være generelle. Ofte blir de da mindre fleksible, og med mindre rom for personlige tilpasninger. De er vanskelig å tilpasse malen til egen situasjon, på en måte som unngår tvil om tolkning av fremtidsfullmakten når den en gang skal brukes.

Malene passer nødvendigvis ikke for deg

Maler for fremtidsfullmakter er utformet for å passe veldig mange personer. Det er nøkkelen til problemet. Kun fordi malen er designet for å passe for «gjennomsnittspersonen», så betyr ikke det at malen passer for akkurat deg.

Målet for alle som tegner en fremtidsfullmakt bør jo alltid være at dine personlige ønsker blir ivaretatt i fremtiden om noe skulle skje med din helsetilstand.

For en fremtidsfullmakt kan faktisk lages slik at den er skreddersydd for deg: Og ikke til gjennomsnittspersonen. Det ivaretar vår persontilpassede løsning for fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt kan skreddersys til dine behov

Ved å bruke Justifys digitale fremtidsfullmakt vil du enkelt kunne ta trygge valg i tråd med dine ønsker. Løsningen er laget for å passe for de fleste. I tillegg gir Justifys fremtidsfullmakt også mulighet til omfattende tilpasninger, uten at det går på bekostning av den juridiske kvaliteten.

Det vil for eksempel være enkelt å avklare om forskudd på arv skal deles ut, eller om det bør gis føringer for salg av bolig eller eiendeler.

Svarte dette på spørsmålet?