Alle samlinger
Ønsker for egen begravelse
Hvordan vet jeg om mine ønsker vil bli respektert?
Hvordan vet jeg om mine ønsker vil bli respektert?

Informasjon om ønsker for min avskjed.

Oppdatert over en uke siden

Ønskene du legger inn er ikke juridisk bindende, men en måte å få formidlet dine ønsker på til de som står deg nær.

Ved å skrive ned dine ønsker, vil du unngå at det oppstår tvil om hva som var dine personlige ønsker rundt begravelse når den tid kommer. Det er opp til dine etterlatte om de vil respektere dine ønsker.

Svarte dette på spørsmålet?