Alle samlinger
Generelle spørsmål
Personvern og sikkerhet
Hvorfor har Justify sett på mine opplysninger i Folkeregisteret?
Hvorfor har Justify sett på mine opplysninger i Folkeregisteret?

Når en person oppgis med navn og fødselsdato i en av våre tjenester, slår vi opp i Folkeregisteret for å få nødvendige opplysninger.

Oppdatert over en uke siden

Informasjonen som vi benytter fra Folkeregisteret er gjeldende adresse og om personen er i live. Vi tar vare på en referanse på personen, slik at vi kan slå opp i denne informasjonen senere og fange opp aktuelle endringer.

Dersom Justify har gjort et oppslag på deg i Folkeregisteret, kan det skyldes at du har logget deg på Justify sine tjenester med din BankID, eller at du er nevnt av en annen person i en av våre tjenester.

Det kan være flere grunner til at du er nevnt i våre tjenester. Det kan være at et av dine nærmeste har fått kartlagt sin familiesituasjon i verktøyet for arvesimulering. Du kan ellers ha blitt nevnt av din samboer i en samboerkontrakt, eller som fullmektig i en fremtidsfullmakt.

Vi har lovbestemt taushetsplikt og har ikke anledning til å gi opplysninger om hvem som har gjort et oppslag på dine personopplysninger og til hvilket formål.

Logg inn på Min side her

Svarte dette på spørsmålet?