Hva skjer dersom samboerforholdet tar slutt?

Med Justify får dere en samboerkontrakt som definerer hvordan ting skal fordeles i et eventuelt brudd.

Oppdatert denne uken

1. Bruk samboerkontrakten

Ved et samlivsbrudd vil samboerkontrakten være et godt verktøy for å sikre et ryddig oppgjør og unngå konflikt.

Samboerkontrakten definerer hvordan ting skal fordeles og gir klare rammer for hvordan oppgjøret skal gjennomføres.

Ved signering av samboerkontrakten har dere forpliktet dere til å forsøke å komme til enighet i minnelighet dersom dere er uenige.

Dersom dere ikke klarer å bli enig, skal mekling forsøkes. Mer informasjon om dette finner dere i samboerkontrakten.

2. Slett dokumentet (valgfritt)

Når oppgjøret er foretatt, kan du slette samboerkontrakten fra Min side. Etter sletting, vil dokumentet flyttes til “utdaterte dokumenter”.

Etter at samboerkontrakten er satt som utdatert, vil dere begge ha mulighet til å starte med blanke ark og opprette en ny samboerkontrakt dersom dette skulle bli aktuelt.

Svarte dette på spørsmålet?