Alle samlinger
Arv og testament
Lagring og varsling
Hvordan vil dere oppbevare testamentet mitt?
Hvordan vil dere oppbevare testamentet mitt?

Sikker oppbevaring av originaldokumenter og digital kopi på Min side.

Oppdatert over en uke siden

Etter at du har signert og returnert testamentet til Justify for sikker lagring, vil de signerte originaldokumentene bli oppbevart i et låst og brannsikkert skap. En digital kopi av det signerte testamentet vil gjøres tilgjengelig for deg på Min side.

Testamentet vil ikke deles med noen så lenge du lever.

Når vi mottar melding fra Folkeregisteret om at du er død, vil dine arvinger få beskjed av Justify om at de er oppnevnt som arving i ditt testament. De vil da få tilgang til en digital kopi av testamentet. Originalen av testamentet vil sendes til Tingretten.

Svarte dette på spørsmålet?