Alle samlinger
Arv og testament
Lagring og varsling
Hvordan vil dere oppbevare testamentet mitt?
Hvordan vil dere oppbevare testamentet mitt?

Sikker oppbevaring av originaldokumenter og digital kopi på Min side.

Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert over en uke siden

Per i dag må testamenter signeres på papir. Justify har likevel gjort dette enkelt for deg.

Du får tilsendt en en fiks ferdig dokumentpakke som signeres og returneres til Justify for kvalitetssjekk og lagring.

Etter at du har signert og returnert testamentet til Justify, vil de signerte originaldokumentene bli oppbevart i et låst og brannsikkert skap.

En digital kopi vil gjøres tilgjengelig for deg på Min side. Justify sine rutiner for oppbevaring av ditt testament, erstatter behovet for oppbevaring i tingretten.

Ved din død vil dine arvinger få beskjed av Justify om at de er oppnevnt som arving i ditt testament.

Justify er en pådriver for enkel og sikker digital signering av testament, og vil tilby alle kunder og vitner å signere testament og vitneerklæring med BankID når loven åpner opp for dette.

Svarte dette på spørsmålet?