Alle samlinger
Ofte stilte spørsmål
Personvern og sikkerhet
Er min kommunikasjon med Justify helt privat?
Er min kommunikasjon med Justify helt privat?

Ja. Alle samtaler med Justify er underlagt taushetsplikt. Justify følger Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Sindre Mariero avatar
Skrevet av Sindre Mariero
Oppdatert over en uke siden

All kommunikasjon om ditt kundeforhold foregår via en sikker meldingstjeneste på Min side, som krever innlogging med BankID.

Innholdet i samtalene sendes kryptert. Skulle det være behov for å involvere eksterne advokater, vil det samme gjelde disse.

Mer informasjon om hvordan Justify håndterer dine data, finner du i personvernerklæringen.

Svarte dette på spørsmålet?