Alle samlinger
Generelle spørsmål
Personvern og sikkerhet
Er min kommunikasjon med Justify helt privat?
Er min kommunikasjon med Justify helt privat?

Ja. Alle samtaler med Justify er underlagt taushetsplikt. Justify følger Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Oppdatert over en uke siden
Svarte dette på spørsmålet?