Alle samlinger
Veiviser
Hva er inkludert i prisen til Veiviser?
Hva er inkludert i prisen til Veiviser?

Hjelp til å komme i gang og en skriftlig vurdering av en jurist.

Oppdatert over en uke siden

Juridisk rådgivning hjelper deg å komme i gang og gir deg en kvalitetssikret vurdering som kan hjelpe deg videre med din sak.

Vurderingen fra vår jurist vil inneholde:

  • En oppsummering av problemstillingen

  • En vurdering med de reglene som gjelder for din sak

  • Vår anbefaling med forslag til hva du bør gjøre videre

Dette er viktig å merke seg

Vi kan ikke nødvendigvis hjelpe deg helt i mål med saken din. Vi gir deg en bedre forståelse og en anbefaling om hva som vil være fornuftig å gjøre videre.

Har du behov for ytterligere bistand etter at tjenesten er levert, kan du få en anbefaling om hvilke aktører som kan hjelpe deg videre. Dette kan for eksempel være forvaltnings- eller tilsysorganer som behandler denne typen saker, meklingstjenester eller tips om hva slags advokat du bør oppsøke.

Svarte dette på spørsmålet?