Alle samlinger
Generelle spørsmål
Justify via partnere
Vil jeg beholde mine kundefordeler hos Justify hvis jeg bytter bank?
Vil jeg beholde mine kundefordeler hos Justify hvis jeg bytter bank?

Informasjon om bytte av bank og kundefordel med Justify.

Oppdatert over en uke siden

Du vil alltid ha tilgang til dine avtaler hos Justify selv om du bytter bank. Om du skulle ha behov for å endre på innholdet i dine produkter (for eksempel fremtidsfullmakt, testament eller samboerkontrakt), kan du alltid gjøre dette fra Min side.

Noen av våre samarbeidspartnere tilbyr kundefordeler hos Justify for sine kunder. Eksempler på kundefordeler kan være rabattert pris på opprettelse av nye avtaler, eller mulighet til å gjøre endringer i avtaler uten ekstra kostnad i en lengre periode enn de 3 månedene som er standard.

Du vil kunne miste disse kundefordelene dersom du bytter bank. Ta kontakt med din bank for å avklare hvilke kundefordeler de har med Justify og hvilke konsekvenser dette vil få for deg ved et bytte av bank.

Svarte dette på spørsmålet?