Alle samlinger
Generelle spørsmål
Praktisk informasjon om dokumenter
Hvorfor er det en QR-kode på mine dokumenter?
Hvorfor er det en QR-kode på mine dokumenter?

Informasjon om identifisering av dokumenter

Oppdatert over en uke siden

I april 2023 innførte vi QR-koder på enkelte typer dokumenter. QR-koden inneholder en unik identifikasjonskode, som inneholder detaljer for hvilken versjon av dokumentet som er signert. Dette er innført for å øke din sikkerhet ved at vi nå vet hvilke versjoner av dokumenter som er signert, og gjør det enklere for oss å kvalitetssikre sluttresultatet.

I tillegg til å identifisere dokumentets versjonsnummer, har QR-koder på dokumenter mange andre fordeler. De kan for eksempel bidra til å forhindre forfalskning ved å bekrefte at alle sidene i dokumentet er originaler som hører sammen.

QR kode som identifiserer dokumentets versjonsnummer

QR-koden er kun for internt bruk og inneholder kun en dokument-ID uten noen form for persondata. Du som kunde trenger ikke å forholde deg til dette.

Svarte dette på spørsmålet?