Omsorg for mindreårige barn

Hvem ønsker du skal få omsorgen for dine mindreårige barn hvis noe skulle skje?

Oppdatert over en uke siden

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar og begge dør, har ingen foreldreansvar for barnet. Tingretten der barnet bor vil da avgjøre hvem som skal overta foreldreansvaret for barna.

Foreldre har likevel mulighet til å påvirke beslutningen ved å sette sine ønsker inn i en erklæring om foreldreansvar (viljeserklæring), som er en del av tjenesten vår for testament. Her kan det angis hvem du mener er best egnet til å overta foreldreansvar for barna, sammen med en utfyllende begrunnelse for valget.

Hva om noen ikke bør få foreldreansvar?

Dersom barnet bor hos deg og du har hele foreldreansvaret alene, kan det være ulike grunner til at du ikke ønsker at den andre biologiske forelderen skal kunne overta foreldreansvaret om du skulle gå bort. Det kan også være at andre med biologisk tilknytning til barnet som ikke bør få foreldreansvar.

Et slikt ønske kan også tas inn i en erklæring om foreldreansvar. Det er da viktig å skrive en god begrunnelse for dine ønsker, slik at tingretten har de opplysningene som er relevant for å vurdere dette.

Erklæring sammen med testament

Med et digitalt testament hos Justify kan du opprette en erklæring med dine ønsker om foreldreansvar på en enkel og god måte.

Du vil bli veiledet gjennom de relevante valgene, slik at du slipper å være i tvil om hvordan erklæringen bør settes opp og formuleres.

Når du har foretatt dine valg, vil viljeserklæringen ligge som et gyldig vedlegg til ditt testament. Alle dine valg vil være tilgjengelig for deg på Min side, hvor du også kan endre eller oppdatere dine ønsker om det blir aktuelt. Logg inn på Min side for å opprette testament her

Både testamentet og viljeserklæringen vil være trygt lagret hos Justify. Og skulle det utenkelige skje, vil aktuelle personer bli kontaktet og gitt tilgang til dine dokumenter.

Les mer om testament fra Justify her

Svarte dette på spørsmålet?