Alle samlinger
Generelle spørsmål
Personvern og sikkerhet
Hva skjer med mine tjenester dersom Justify går konkurs?
Hva skjer med mine tjenester dersom Justify går konkurs?

Du vil alltid ha tilgang til din informasjon og de avtalene du har opprettet gjennom Justify.

Oppdatert over en uke siden

Dersom Justify en gang må legge ned virksomheten, vil følgende skje:

  • Fysiske originaler lagret hos Justify returneres til deg per post til den siste postadressen du oppga (normalt folkeregistrert adresse).

  • Elektronisk innhold vil gjøres tilgjengelig for nedlasting, og instruksjon om uthenting av digitale kopier sendes til din siste oppgitte e-post adresse.


Justify skal sørge for at lagringspliktige dokumenter håndteres i tråd med gjeldende regelverk på opphørstidspunktet.

Svarte dette på spørsmålet?