Kan jeg stille vilkår for arv?
Foreløpig er det ikke mulig å stille vilkår for arv i Justifys løsning for testament.
Lie, Ole Fredrik avatar
Skrevet av Lie, Ole Fredrik
Oppdatert for over en uke siden

Dette er en av flere funksjoner som vi vurderer å utvikle i tiden som kommer.

Svarte dette på spørsmålet?