Alle samlinger
Arv og testament
Generelt om arv og testament
Jeg er bosatt i utlandet eller har eiendom i utlandet. Hvilken betydning har det?
Jeg er bosatt i utlandet eller har eiendom i utlandet. Hvilken betydning har det?

Det anbefales at du setter deg inn i regelverket i det aktuelle landet og tar kontakt med en advokat med spesialisering i landets rett.

Oppdatert over en uke siden

I en del tilfeller kan det være behov for et eget testament for eiendom i utlandet.

Hvis du er bosatt i utlandet ved din bortgang kan arveoppgjøret foretas etter reglene i det aktuelle landet, og det kan være begrensninger i dine muligheter til å bestemme at norsk rett skal gjelde.

Svarte dette på spørsmålet?