Nye funksjoner i juni 2020

Integrasjon mot Folkeregisteret

Vår nye integrasjon mot Folkeregisteret muliggjør at vi med sikkerhet kan vite at personer som legges inn i tjenestene er lagt inn med korrekt navn og fødselsdato.

Dette vil blant annet gi økt kvalitet i tjenestene ettersom vi blant annet eliminerer risiko for at personer kan legges inn med feil personopplysninger.

Når en ny person blir lagt inn i systemet, for eksempel som en arving i digitalt testament, vil personen nå sjekkes opp mot Folkeregisteret.

Animasjon som viser hvordan integrasjonen mot folkregisteret fungerer i praksis

Dersom en person ikke kan identifiseres med navn og fødselsdato, vil kunden få en beskjed om det. Vi tar høyde for at personer uten norsk statsborgerskap skal kunne legges til.

I sjeldne tilfeller kan det være at det finnes flere enn 1 person med samme navn og fødselsdato. I slike tilfeller, vil kunden få veiledning til å kunne velge rett person.

En integrasjon mot Folkeregisteret vil ikke minst muliggjøre at vi kan fange opp viktige hendelser som at en person ikke lengre er i live. Vil vil i disse tilfellene reagere proaktivt og gi relevante personer et varsel, slik at tjenestene kan oppdateres eller testament utstedes.

Mulighet til å tildele eiendeler som arv

Våre kunder har etterspurt bedre muligheter for å kunne tildele eiendeler som en del av sin arv i digitalt testament.

Det er nå mulig å kunne velge om en eiendel skal kunne gis i tillegg til arven, eller om den skal være inkludert i arven som allerede er gitt.

Animasjon som viser hvordan fordeling av eiendeler fungerer i praksis

Simulering av arvefordeling etter ny arvelov

I 2021 kommer det ny arvelov. Dette vil gi utslag i hva de ulike arvingene vil ha krav på i pliktarv etter loven. Det har frem til nå ikke vært en enkel måte å kunne simulere hva dette betyr i praksis for den enkelte.

Med Justify kan kunder nå se hvordan arven vil fordeles både etter ny og gammel arvelov. Etter at familieforhold er lagt inn, vil det kun kreves et klikk for å kunne se hvilke utslag ny arvelov gir for den enkelte kunden.

Animasjon som viser hvordan simulering av ny arvelov fungerer i praksis
Tilbake til oversikten over nye funksjoner